Gården

Sveivdokk Gård drives i dag av Erling Ballestad med familie. Vi tok over etter Erlings far, Erik, våren 2019, og konsentrerer oss om sauer og noe grønnsaker inntil vi har fått ting litt mer i orden.

Sauene
Vi har 62 sauer av rasen «gammelnorsk sau», ofte kalt villsau.
Sauene våre beiter kun på Gumøy. Oterøy og Stråholmen drives fortsatt av Erik Ballestad.
Hvis du vil lese mer om dem kan du se her: Sauene

Utleie
Vi har to hus vi leier ut, hovedsaklig sommerhalvåret, men de andre årstidene er også flotte her ute.